Suomme Netissä

Tervetuloa Suomme Netissä verkkopalveluumme. Olemme koonneet näille sivuille kattavat tiedot Vapo Oy:n turvetuotantoalueista sekä niiden vesienkäsittelymenetelmistä.

Sivuilla voit tutustua esimerkiksi mökkisi tai kotisi läheisyydessä olevan turvetuotantoalueen sijaintiin, maankäyttömuotoihin, vesienkäsittelymenetelmiin sekä alapuolisen vesistön kuormitukseen.

Vuoden 2013 kuormittavaan pinta-alaan on ilmoitettu mukaan seuraavassa maankäytössä (jälkikäyttö) olevat pinta-alat tuotannosta poistuneiden (kasvittumaton) lisäksi. Kuormittavaan pinta-alaan kuuluu laskea turvetuotantoon valmistelussa olevat alueet ja tuotannossa olevat alueet, sekä tuotannosta poistuneen alueet siltä osin kun ne eivät ole kasvittuneet. Vuoden 2014 kuormittavassa pinta-alassa ei ole enää mukana seuraavassa maankäytössä (jälkikäyttö) olevia pinta-aloja, koska niitä ei lasketa turvetuotannon kuormitukseen.

Postiosoite
PL 22
40101 JYVÄSKYLÄ

Käyntiosoite
Yrjönkatu 42
40100 JYVÄSKYLÄ

Puhelin
020 790 4000

Valmet

Valmet -ympäristöraportointipalvelut

Vapo Oy:n turvetuotantoaluiden jatkuvatoimiseen vedenlaadun ja kuormituksen tarkkailuun pääset alla olevasta painikkeesta.

Kartan selitteet

Turvetuotantoalueen symboliTurvetuotantoalue
Ympäristöluvan alueYmpäristölupa-alue
VesistötarkkailuVesistötarkkailupiste
KuormitustarkkailuPäästötarkkailupiste
 
 
 
 
VesistöalueVesistöalue
Vesistöalue valittunaVesistöalue valittuna
Vesistöalueen alaraja/purkupisteVesistöalueen alaraja/purkupiste
  

Hae kunnan tai turvetuotantoalueen nimen perusteella.